ทำบุญ Office ใหม่ July 2014

บริษัท กลอรี่ เมคเกอร์ จำกัด จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสที่ทางบริษัทได้เปิดตัวสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคน  ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพแด่ลูกค้าทุกท่าน ด้วยคุณธรรม บรรษัทภิบาล ตลอดจนจริยธรรมที่ดีและคงรักษาความเป็นผ้นำในธุระกิจที่มั่นคง แข็งแกร่งต่อไป