PROJECT : NANOTEC PILOT PLANT

โครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ณ.อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เจ้าของโครงการ คือ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย งานนี้มีมูลค่าการก่อสร้าง 25 ล้านบาท มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,400 sqm. เป็นอาคารโรงงาน 2 ชั้น ซึ่งเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะพัฒนาต่อยอดออกไปสู่ตลาดและผู้ผลิตต่อไป