PROJECT: NE8T

NE8T เป็นโครงการสำหรับคนรุ่นใหม่ เป้าหมายของโครงการเพื่อรองรับการทำงานของคนที่ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวในการทำงาน  ที่มีแนวความคิดIDEA ใหม่ๆ ชอบสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่เพื่อรองรับการจัดงาน EVENT ต่างๆ รวมทั้งมี CAFE เพื่อให้ทุกคนได้สามารถ ENJOY EATING ร่วมกันได้ ซึ่งเป้าหมายของโครงการจะเปิดให้บริการในช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2015 นี้

NE8T